Meie tegevuspoliitika


Ettevõte on rahvusvahelisse kontserni Saint -Gobain Grupp kuuluv kergkruusa , kergkruustoodete ja ehituslike kuivsegude tootmise, müügi ning turundusega ning isolatsiooni ja kipsmaterjalide müügi ja turundamisega tegelev ettevõte, kes järgib oma tegevuses kontserni  käitumise ja tegutsemise põhimõtteid ning keskkonna- töötervishoiu- ja tööohutuse Hartat.

Ettevõtte põhieesmärgiks on saavutada ehitustööstuses ehitusmaterjalide sektoris pidev klientide rahulolu ja usaldus ning  omanikutulu  töötajate efektiivse tegevuse abil.

Ettevõtte keskkonnalaseks eesmärgiks on toota ja turustada ehitusmaterjale keskkonnasäästlikult , efektiivselt ja jätkusuutlikult, tagamaks ökoloogiliste väärtuste säilimise kõikides protsessides ning kõikide toodete ja teenuste elutsükli ulatuses.

Ettevõte kannab oma tegevuses sotsiaalset vastutust , töötervishoiu- ja ohutusalases tegevuses püüeldakse  avariide, vigastuste ja kutsehaiguste nullriski poole, rõhudes ennetustegevusele läbi erinevate selleks loodud vahendite.

Standardite ISO 9001 ja 14001 alusel on loodud ettevõtte  tegevussüsteem ning  organisatsiooni igale tasemele  on määratud sellealased kohustused ja õigused.

Püstitatud põhieesmärkide saavutamiseks ettevõte: